Thông báo Phòng chống lụt bão
 
Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện công tác ứng phó mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
29/11/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
NH 
Tin đã đưa