Cải cách hành chính
 
Công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận 
27/06/2017 
 

Ngày 22/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận

Chi tiết nội dung: Quyết định số 1202/QĐ-UBND; Quyết định số 1201/QĐ-UBND

 
Tin đã đưa
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)
(11/06)
(08/06)
(05/06)
(05/06)
(05/06)