Cải cách hành chính
 
Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL các KCN tỉnh Ninh Thuận 
12/07/2017 
 

    Ngày 11 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL các KCN tỉnh Ninh Thuận.

    Công bố kèm theo Quyết này 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL các KCN tỉnh Ninh Thuận.

    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.


    **** Tệp đình kèm: QDCT1358.pdf

Huy Hiệu - TH 
Tin đã đưa
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)
(11/06)
(08/06)
(05/06)
(05/06)
(05/06)