Cải cách hành chính
 
Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Ninh Thuận 
23/06/2017 
 

    Ngày 22 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh ban hành Quyết  định số 1201/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Ninh Thuận.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định đã được Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh công bố trước đây về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

    **** Tệp đính kèm: QDCT1201.pdf

(TH) 
Tin đã đưa
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)
(11/06)
(08/06)
(05/06)
(05/06)
(05/06)