Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Công bố thông tin theo Nghị định 81 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận 
23/11/2020 
 
Xem chi tiết tại đây