Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận năm 2017 
09/05/2018 
 
- Công bố báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập của người quản lý doanh nghiệp năm 2017 Tải về tại đây
 
Tin đã đưa
(10/01)
(09/01)
(08/01)
(08/01)
(27/12)
(26/12)
(24/12)
(24/12)
(21/12)
(17/12)