Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2019 
28/12/2019 
 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thời gian chờ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2019 thì đa số các chỉ số đều đã có sự cải thiện rõ rõ rệt theo hướng tích cực so với kết quả khảo sát năm 2018

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ý kiến hài lòng về dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh là 87,8%  (cải thiện rõ rệt so với năm 2018, kết quả khảo sát là 79,5%); tỷ lệ ý kiến hài lòng về dịch vụ khám bệnh tại Khoa cấp cứu là 85,8%, (cải thiện rõ rệt so với năm 2018, kết quả khảo sát là 84,6%); mức độ hài lòng về khả năng tiếp cận: Tỷ lệ ý kiến người bệnh hài lòng về khả năng tiếp cận là 87%; hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục khám chữa bệnh, điều trị đạt 75,8% (cải thiện rõ rệt so với năm 2018, kết quả khảo sát 73,4%); về phương tiện phục vụ người bệnh đạt 73,3% (cải thiện so với năm 2018, kết quả khảo sát 69,2%); về thái độ ứng xử, chuyên môn của nhân viên y tế đạt 86,3% (cải thiện rõ rệt so với năm 2018, kết quả khảo sát 83,2%); về khả năng cung ứng dịch vụ đạt 80,8%; về dịch vụ khám, chữa bệnh đạt 81,1%. Các khoa có tỷ lệ hài lòng cao gồm: Khoa Nội tổng hợp, Khoa Nội Tim mạch,  Khoa Ngoại chấn thương, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Khoa Sản, Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa nhiễm


Bệnh viện trang bị hệ thống biển chỉ dẫn, ti vi được bố trí khoa học dọc khu khám bệnh, hành lang giúp người bệnh tìm đến phòng khám, xếp thứ tự vào phòng thuận tiện hơn. Khu vực ngồi chờ khám bệnh
sạch sẽ, thoáng mát

Bước sang năm 2020, ngành Y tế sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động về đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng chuyên môn; cải cách hành chính và rút ngắn thời gian chờ đợi… góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện tỉnh nhà./.

Nhật Hoàng

NH