Y tế - Đời sống
 
Công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2018 
15/02/2019 
 
          Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thời gian chờ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2018.

Kết quả khảo sát: tỷ lệ ý kiến hài lòng về dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh là 79,5%, điểm trung bình 3,7/5 (cải thiện rõ rệt so với năm 2017, kết quả khảo sát là 68,6%); tỷ lệ ý kiến hài lòng về dịch vụ khám bệnh tại Khoa cấp cứu là 84,6%, điểm trung bình 3,7/5 (cải thiện rõ rệt so với năm 2017, kết quả khảo sát là 77,0%); mức độ hài lòng về khả năng tiếp cận: Tỷ lệ ý kiến người bệnh hài lòng về khả năng tiếp cận là 86,6% điểm trung bình 3,8/5; hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục khám chữa bệnh, điều trị đạt 73,4%, điểm trung bình 3,7/5 (cải thiện rõ rệt so với năm 2017, kết quả khảo sát 71,5%); về phương tiện phục vụ người bệnh đạt 69,2%, điểm trung bình 4,1/5 (cải thiện rõ rệt so với năm 2017, kết quả khảo sát 64,2%); về thái độ ứng xử, chuyên môn của nhân viên y tế đạt 83,2%, điểm trung bình 3,8/5 (cải thiện rõ rệt so với năm 2017, kết quả khảo sát 81,0%); về khả năng cung ứng dịch vụ đạt 73,3%, điểm trung bình 3,7/5; về dịch vụ khám, chữa bệnh đạt 77,7%, điểm trung bình 3,8/5; mức độ hài lòng chung về dịch vụ khám, chữa bệnh theo khoa Lâm sàng giao động từ 3,6/5 đến 3,9/5. Các khoa có tỷ lệ hài lòng cao gồm: Khoa sản, Khoa nội, Tim mạch, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng.Khu vực ngồi chờ làm thủ tục được trang bị bảng hướng dẫn quy trình khám, đầy đủ ghế cho bệnh nhân ngồi đợi, có tranh ảnh áp phích cho bệnh nhân xem trong thời gian chờ đợi

       Mục tiêu hướng tới của ngành Y tế không chỉ là sự hài lòng của người bệnh mà rộng hơn là sự hài lòng của nhân dân. Năm 2019, ngành sẽ tiếp tục tăng cường cải cách hành chính để giảm thủ tục và rút ngắn thời gian chờ đợi; cải tiến thường xuyên, liên tục, nâng cao hơn nữa thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế, chất lượng khám, chữa bệnh bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dân.
Nhật Hoàng