Chính trị - Xã hội
 
Công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
17/01/2020 
 

Ngày 17/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành văn bản 137/UBND-TCDNC về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.