Cải cách hành chính
 
Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận 
29/06/2018 
 

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1061/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.)

Xem chi tiết tại đây
NH 
Tin đã đưa
(11/09)
(11/09)
(06/09)
(03/09)
(03/09)
(03/09)
(27/08)
(27/08)
(23/08)
(05/08)