Kinh tế
 
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
17/04/2019 
 

Ngày 05/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Danh mục thủ tục hành chính được công bố, có 17/60 TTHC được giảm 1/3 thời gian so quy định; trong đó nổi bật một số TTHC được giải quyết ngay trong ngày, như: Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu; Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần). Riêng thủ tục Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được giải quyết ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 (Đính kèm theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh)
 
Tin đã đưa
(18/05)
(15/05)
(15/05)
(14/05)
(11/05)
(11/05)
(08/05)
(08/05)
(06/05)
(06/05)