Chính trị - Xã hội
 
Công bố chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 
03/04/2019 
 

Sáng ngày 02/04/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đồng tổ chức Buổi Công bố Chỉ số PAPI năm 2018. Tham dự Công bố có Bà Caitlin Wiesen, Quyền Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam; Ông Craig Chittick, Đại sứ Úc tại Việt Nam; Bà Cáit Moran, Đại sứ Cộng hòa Ai-len tại Việt Nam; PGS. TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Chuyên trách, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện một số cơ quan Trung ương và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Nội vụ của 63 tỉnh, thành phố. Tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham dự.Toàn cảnh Buổi Công bố chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 tại Hà Nội

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Từ năm 2018, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. Chỉ số PAPI được cấu thành từ việc tính toán, tổng hợp từ hơn 6.000 biến số cấu thành các chỉ tiêu, hình thành từ hơn 550 câu hỏi trong Bộ phiếu hỏi PAPI. Điểm mới trong 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, có 2 chỉ số mới được bổ sung vào khảo sát là quản trị môi trường và quản trị điện tử. Tính tới thời điểm này, Chỉ số PAPI đã được triển khai thực hiện qua 10 năm (2009-2018), trong đó có 8 năm liên tiếp (2011-2018) khảo sát PAPI được thực hiện trên tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với 117.363 người dân (chọn ngẫu nhiên) được phỏng vấn trực tiếp trên phạm vi toàn quốc từ năm 2009 cho tới nay. Riêng năm 2018, có tới 14.304 người dân trả lời phỏng vấn PAPI 2018.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham dự tại Buổi Công bố Chỉ số PAPI năm 2018

Đối với tỉnh Ninh Thuận, năm 2018, điểm tổng hợp Chỉ số PAPI đạt 45,42 điểm, xếp vị thứ 13/63 tỉnh, thành phố (tăng 17 bậc so với năm 2017 [30/63]). Theo đó 8 chỉ số lĩnh vực nội dung đạt điểm lần lượt như sau: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở 5,39/10 điểm; công khai, minh bạch 5,36/10 điểm; trách nhiệm giải trình với người dân 5,02/10 điểm; kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công 6,91/10 điểm; thủ tục hành chính công đạt 7,53/10 điểm; cung ứng dịch vụ công đạt 7,68/10 điểm; quản trị môi trường 4,87/10 điểm và quản trị điện tử 2,67/10 điểm./.Bản đồ Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018 (Nguồn: UNDP Việt Nam – PAPI 2018)

Nguyễn Anh Minh