Cải cách hành chính
 
Công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ninh Thuận 
03/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(08/06)
(01/06)
(20/01)
(23/12)