Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục TTHC Lĩnh vực Lao động, Người có công và xã hội thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (883/QĐ-UBND) 
05/06/2018 
 

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động, Người có công và xã hội thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.) 

 xem chi tiết tại đây

N-H 
Tin đã đưa
(09/01)
(06/12)
(12/10)
(10/10)
(10/08)
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)