Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận 
06/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(08/06)
(01/06)
(20/01)
(23/12)