Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận 
06/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(11/09)
(11/09)
(03/09)
(03/09)
(03/09)
(27/08)
(27/08)
(23/08)
(05/08)
(05/08)