Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận. 
10/06/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(15/07)
(15/07)
(05/07)
(05/07)
(02/07)
(21/06)
(10/06)
(23/05)
(11/04)
(09/01)