Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận (881/QĐ-UBND) 
05/06/2018 
 

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận. 

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.) 

  Xem chi tiết tại đây

N-Hoàng 
Tin đã đưa
(09/01)
(06/12)
(12/10)
(10/10)
(10/08)
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)