Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận 
11/06/2018 
 

Ngày 7 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.)                                                 

  Xem chi tiết tại đây

NH 
Tin đã đưa
(09/01)
(06/12)
(12/10)
(10/10)
(10/08)
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)