Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục TTHC Lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 
08/06/2018 
 

Ngày 1 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động, Người có công và xã hội thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận                          

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.) 

  Xem chi tiết tại đây

N-H 
Tin đã đưa
(09/01)
(06/12)
(12/10)
(10/10)
(10/08)
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)