Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Công bố 02 TTHC mới trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Tư pháp 
16/08/2019 
 

Ngày 25/7/2019, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1696/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tư pháp quản lý có 02 thủ tục hành chính mới được công bố là:
- Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:
+ Hồ sơ đề nghị: Tờ khai xác định quy mô doanh nghiệp; bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên và doanh nghiệp.
+ Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến bộ, cơ quan ngang bộ.

- Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:
+ Hồ sơ thanh toán: Văn bản tư vấn pháp luật; văn bản đề nghị thanh toán chi phí tư vấn có xác nhận của tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp; hóa đơn tài chính.
+ Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến bộ, cơ quan ngang bộ.

Lệ phí: miễn phí, lệ phí thực hiện 02 thủ tục hành chính này

 

Quyết định 1696/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.   

Đây là một trong những kết quả của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về “Chính phủ kiến tạo”, “đồng hành cùng doanh nghiệp” nhằm thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp./.

Quyết định 1696/QĐ-BTP

(TH-St)