Chính trị - Xã hội
 
Chuyển biến mới trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương 
07/08/2017 
 

    Trong thời gian qua, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế gắn với củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Lực lượng dân quân xã Phước Trung (Bác Ái) thực hành thao tác kỹ thuật ngắm bắn súng AR15. Ảnh: V.M

 

    Hằng năm, trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương và LLVT tỉnh quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; kiện toàn Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ, Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN)… đi vào hoạt động theo quy chế. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cũng như vai trò trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đề cao cảnh giác với mọi luận điệu xuyên tạc và âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Trong công tác giáo dục QP-AN, từ đầu năm đến nay, đã tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 1 đồng chí (đối tượng 1); 20 đồng chí (đối tượng 2); mở 3 lớp cho 184 đồng chí (đối tượng 3); 38 lớp cho trên 2.000 đồng chí (đối tượng 4); tổ chức 75 đợt giáo dục QP-AN toàn dân cho 7.524 lượt người và huấn luyện môn giáo dục QP-AN cho gần 19.300 học sinh của 27 trường trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng do cấp huyện tổ chức. Thông qua các nội dung về công tác QP-AN, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, các ngành và đoàn thể các cấp, thể hiện rõ trên các mặt như: Lãnh đạo các cấp, ngành luôn quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo đến việc triển khai thực hiện. Thực hiện tốt Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Từ đó, trong xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, các dự án kinh tế đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng. Nhiều ngành, địa phương cũng đã đầu tư kinh phí cho công tác giáo dục QP-AN, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ của tỉnh. 

    UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tập trung xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nền nếp chính quy. Đã đề nghị Tư lệnh Quân khu và Bộ Quốc phòng công nhận 22 xã, phường, thị trấn trọng điểm về QP-AN. Tiếp tục xây dựng, củng cố 203 đầu mối dân quân tự vệ (65 đầu mối dân quân, 138 đầu mối tự vệ), biên chế, sắp xếp đầy đủ thành phần theo đúng quy định; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, trong đó có 43/65 chi bộ quân sự có cấp ủy, đạt 66%; 100% Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là đảng viên và tham gia cấp ủy cùng cấp. Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh đã chỉ đạo các huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017 và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã tại 13/16 xã, đạt 81,3% so với chỉ tiêu. Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong LLVT tỉnh. Duy trì nghiêm túc công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, huấn luyện đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng. Từ đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của LLVT tỉnh.

     Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong năm 2017, các cấp, ngành, địa phương, các đơn vị LLVT tỉnh tiếp tục giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, các cấp, các ngành nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố QP-AN trên địa bàn tỉnh. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng khác thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hoạt động trong các trạng thái quốc phòng và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của địa phương. Đưa công tác quốc phòng, quân sự; giáo dục QP-AN đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ đủ về số lượng, nâng cao chất lượng và kỹ năng quân sự, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo baoninhthuan.com.vn