Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Sở, ngành chuyên môn tỉnh Ninh Thuận 
01/09/2020 
 

Sáng ngày 01/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn của tỉnh.

Theo đó, có bốn cán bộ lãnh đạo được phân công, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc trong đợt này, bao gồm: Điều động, bổ nhiệm ông Lê Huyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; điều động, bổ nhiệm ông Lê Kim Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; phân công ông Nguyễn Văn Quế, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách điều hành Sở Tài nguyên và Môi trường cho đến khi kiện toàn nhân sự chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định; bổ nhiệm ông Phan Ninh Thuận, Trưởng phòng Tổng hợp – Quy hoạch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí đã được bổ nhiệm và ghi nhận tinh thần phấn đấu, nỗ lực công tác thực hiện chức trách của các đồng chí được bổ nhiệm và mong rằng các đồng chí tiếp tục phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công, tham mưu, chỉ đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh ngành và địa phương; đặc biệt nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức, chung lòng cùng Ban lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí được bổ nhiệm tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, phấn đấu liên tục và ý thức cao hơn trách nhiệm của mình để xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng và Nhà nước giao cho và cũng mong lãnh đạo tỉnh tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận phồn vinh, giàu mạnh./.

Phương Dung 
Tin đã đưa
(18/09)
(16/09)
(10/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)
(08/09)
(08/09)
(03/09)