Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các Sở, ngành chuyên môn tỉnh Ninh Thuận 
24/12/2020 
 

Sáng ngày 24/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn của tỉnh.

Theo đó, có hai cán bộ lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo trong đợt này, bao gồm: Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nhựt – nguyên Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; điều động, bổ nhiệm ông Hồ Sĩ Sơn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí đã được bổ nhiệm và ghi nhận tinh thần phấn đấu, nỗ lực công tác thực hiện chức trách của các đồng chí được bổ nhiệm và mong rằng các đồng chí tiếp tục phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công, tham mưu, chỉ đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh ngành và địa phương; đặc biệt nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức, chung lòng cùng Ban lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí được bổ nhiệm tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về đạo đức, chuyên môn; nâng cao ý thức trách nhiệm của mình để xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng và Nhà nước giao cho và cũng mong lãnh đạo tỉnh tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận phồn vinh, giàu mạnh./.

Phương Dung 
Tin đã đưa