Giáo dục
 
Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) 
10/11/2011 
 

Chiều ngày 08/11/2011, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Đại đã tham dự, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai Chương trình SEQAP. Cùng tham dự có đại diện các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Chương trình SEQAP các huyện, thành phố và hiệu trưởng 25 trường tiểu học tham gia Chương trình.

Trong năm 2011, toàn tỉnh có 25 trường tiểu học của các huyện, thành phố tham gia Chương trình SEQAP với tổng số 8.765 học sinh, 5.068 học sinh dân tộc thiểu số; trong đó có 09/25 trường tiểu học tổ chức học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh theo mô hình T30 (30 tiết/tuần). Việc triển khai thực hiện Chương trình SEQAP từng bước đã tạo sự chuyển biến tích cực ở các trường tiểu học tham gia dự án và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cha mẹ học sinh về chủ trương học cả ngày theo mô hình T30. Chất lượng giáo dục ở các lớp dạy học 2 buổi/ngày được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, vi ệc triển khai Chương trình SEQAP có những khó khăn nhất định như: giải ngân vốn cải thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản của Chương trình SEQAP vẫn chưa thực hiện được; thiếu phòng học để triển khai dạy học 2 buổi/ngày ở một số trường học; mức hỗ trợ tiền ăn 7.000 đồng/bữa/học sinh còn thấp; ...


Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Đại phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Để khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình SEQAP năm 2011 bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Đại yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Chương trình SEQAP Trung ương xem xét, phê duyệt báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật xây dựng phòng học, nhà vệ sinh để các địa phương triển khai các thủ tục tiếp theo; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực lập kế hoạch, dự toán vốn đối ứng kinh phí để chi trả tiền lương tăng thêm cho giáo viên và kinh phí thiết kế dịch vụ tư vấn xây dựng cơ bản gửi các cơ quan chức năng của tỉnh tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt từ nguồn ngân sách của tỉnh./.

Nguyễn Anh Minh