Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
Chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
24/05/2019 
 
1. Kế hoạch s 1680/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ thí điểm doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất,chất lượng và cải tiến mẫu mã sản phẩm đặc thù năm 2019.
Tải file đính kèm tại đây

2. Kế hoạch s 1678/KH-UBND ngày 22/4/2019 triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tải file đính kèm tại đây