Chính trị - Xã hội
 
Chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020 
15/08/2019 
Các tân binh huyện Thuận Bắc hăng hái lên đường nhập ngũ

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Ngày 13-8, Ủy Ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai tốt công tác chuẩn bị cho năm nay, yêu cầu các Sở, ban, ngành, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo phải chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo dân chủ, công khai nhất là công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân quân sự; cung cấp danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp tổ chức hệ thống panô, áp phích trên các tuyến đường chính của thành phố và trung tâm các huyện; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, chú trọng tuyên truyền ở thôn, xóm, khu phố bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Xem chi tiết tại đây

LTHN 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)