Chính trị - Xã hội
 
Chủ trương tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đối với nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Chăm và Raglai Nguyễn Hải Liên 
21/01/2020 
 

Ngày 20/01/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có Công văn số 147/UBND-VXNV về việc thống nhất chủ trương tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Hải Liên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin và Thể thao tỉnh Ninh Thuận, nguyên Chủ tịch Hội nghiên cứu văn hóa dân gian tỉnh Ninh Thuận vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ và phục dựng văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm và dân tộc Raglai.Nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên phát biểu tại buổi Lễ tiếp nhận thành quả sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể cho Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - Nguồn: TTXVN


Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên là một nhà nghiên cứu hàng đầu về văn hóa Chăm và Raglai, với nhiều công trình được giải thưởng, tiêu biểu là Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật do Chủ tịch nước tặng năm 2017. Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ văn hóa phi vật thể dân tộc Chăm và dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận; phục dựng các lễ hội văn hóa, âm nhạc sử thi; nghiên cứu sưu tầm lưu giữ các băng đĩa nhạc của dân tộc Chăm và Raglai, tìm đến các nghệ nhân là người dân tộc Chăm, dân tộc Raglai tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm lưu truyền cho thế hệ trẻ; nâng cao văn hóa dân gian lên tầm chuyên nghiệp, lên thành sân khấu văn hóa Chăm.

Ngày 23/11/2019, nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên đã hiến tặng toàn bộ thành quả sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể của cá nhân hơn 30 năm cho Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(18/09)
(16/09)
(10/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)
(08/09)
(08/09)
(03/09)