Kinh tế
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 
17/09/2021 
 

Chiều ngày 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Cùng dự họp có đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn khu vực phía Nam tỉnh Ninh Thuận là khu vực chiến lược phát triển của tỉnh, tiếp giáp với khu vực Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam của cả nước; có các trục giao thông quan trọng của quốc gia đi ngang qua như: Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, sắp tới là tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, có đường bờ biển dài, có Cảng nước sâu Cà Ná có thể đón tàu có trọng tải lớn tấn sẽ tạo thuận lợi về giao thông kết nối để phát triển kinh tế-xã hội các địa phương trong tỉnh, vùng, với cả nước và trong khu vực. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội các địa phương trong khu vực phía Nam của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, vừa thiếu, vừa yếu  chưa tạo ra năng lực sản xuất mới cho ngành công nghiệp và dịch vụ; lĩnh vực tạo ra giá trị sản xuất chủ yếu vẫn là đánh bắt, nuôi trồng thủy sản; chưa có chiến lược và môi trường đầu tư hấp dẫn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 mục tiêu “Xây dựng khu vực phía Nam của tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực, sức lan tỏa lớn để phát triển các vùng kinh tế khác trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo hướng nhanh, bền vững”. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng Đề án Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh là rất cần thiết, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trở thành vùng kinh tế động lực, hướng đến hình thành khu kinh tế ven biển khi đủ điều kiện, có sức lan tỏa lớn để phát triển các vùng kinh tế khác trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh theo hướng nhanh, bền vững, trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo; điện khí; cảng biển tổng hợp và dịch vụ cảng; logistics; du lịch và dịch vụ biển đẳng cấp; phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ xã hội hiện đại, đồng bộ để nâng cao mức sống người dân; bảo vệ bền vững môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân của khu kinh tế phía Nam đạt 21-22%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 350 triệu đồng/năm; tạo việc làm cho khoảng 97 ngàn lao động; góp phần đưa Ninh Thuận hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030


Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 là Đề án quan trọng, cấp thiết, hiện thực hóa Nghị quyết Tỉnh đảng bộ lần thứ XIV; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH&ĐT phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở ngành, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án. Trong đó chú trọng tính liên kết vùng giữa Ninh Thuận với các tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Bên cạnh đó, Đề án phải phù hợp với quy hoạch tổng thể của Trung ương, nhất là Quy hoạch điện 8 để định hướng phát triển lĩnh vực điện năng lượng phù hợp; xem xét, đánh giá đúng thực chất về sản xuất nông nghiệp hiện tại của khu vực để có định hướng phát triển mang tính khả thi cao nhất khi triển khai thực hiện; quan tâm phát triển các dự án chế biến sau muối để góp phần phát triển khu kinh tế phía Nam, đồng thời xác định lĩnh vực phát triển chủ lực, trụ cột của Đề án để dẫn dắt các lĩnh vực khác cùng phát triển./.

Thành Hào