Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị chuyên môn tỉnh Ninh Thuận 
21/09/2021 
 

Sáng ngày 21/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của tỉnh.

Theo đó, có ba cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo trong đợt này, bao gồm: Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thịnh- Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; ông Lê Minh Tuấn- Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; ông Nguyễn Đình Quý- Trưởng Phòng Nghiệp vụ 4, Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí đã được bổ nhiệm và ghi nhận tinh thần phấn đấu, nỗ lực công tác thực hiện chức trách của các đồng chí được bổ nhiệm và mong rằng các đồng chí tiếp tục phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công, tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự thuộc ngành, lĩnh vực; đặc biệt nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức, chung lòng cùng Ban lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí được bổ nhiệm tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, phấn đấu liên tục và ý thức cao hơn trách nhiệm của mình để xứng đáng với sự tin tưởng mà lãnh đạo tỉnh giao cho và cũng mong lãnh đạo tỉnh tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận phồn vinh, giàu mạnh./.

Phương Dung 
Tin đã đưa
(20/12)
(17/10)
(15/10)
(15/10)
(15/10)
(14/10)
(14/10)
(14/10)
(14/10)
(12/10)