Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Sở, ngành chuyên môn và địa phương tỉnh Ninh Thuận 
21/10/2020 
 

Sáng ngày 20/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công chức danh lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn và địa phương của tỉnh.

Theo đó, có bốn cán bộ lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm, phân công chức danh lãnh đạo trong đợt này, bao gồm: Điều động, bổ nhiệm ông Võ Đình Vinh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương; bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hiếu, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phân công ông Bạch Văn Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước kể từ ngày 15/10/2020 cho đến khi kiện toàn nhân sự Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước theo quy định; phân công bà Hoàng Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn kể từ ngày 15/10/2020 cho đến khi kiện toàn nhân sự Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn theo quy định.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí đã được bổ nhiệm và ghi nhận tinh thần phấn đấu, nỗ lực công tác thực hiện chức trách của các đồng chí được bổ nhiệm và mong rằng các đồng chí tiếp tục phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công, tham mưu, chỉ đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh ngành và địa phương; đặc biệt nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức, chung lòng cùng Ban lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí được bổ nhiệm tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, phấn đấu liên tục và ý thức cao hơn trách nhiệm của mình để xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng và Nhà nước giao cho và cũng mong lãnh đạo tỉnh tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận phồn vinh, giàu mạnh./.

Phương Dung 
Tin đã đưa