Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Sở, ngành chuyên môn tỉnh Ninh Thuận 
26/03/2020 
 

Sáng ngày 26/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn của tỉnh.

Theo đó, có năm cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm chức danh Giám đốc trong đợt này, bao gồm: Bổ nhiệm ông Hồ Sĩ Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bổ nhiệm ông Đặng Kim Cương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bổ nhiệm ông Lê Vũ Chương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế; bổ nhiệm ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bổ nhiệm ông Nguyễn Phan Anh Quốc, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí đã được bổ nhiệm và ghi nhận tinh thần phấn đấu, nỗ lực công tác thực hiện chức trách của các đồng chí được bổ nhiệm và mong rằng các đồng chí tiếp tục phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công, tham mưu, chỉ đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh ngành và địa phương; đặc biệt nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức, chung lòng cùng Ban lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí được bổ nhiệm tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, phấn đấu liên tục và ý thức cao hơn trách nhiệm của mình để xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng và Nhà nước giao cho và cũng mong lãnh đạo tỉnh tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận phồn vinh, giàu mạnh./.

Phương Dung 
Tin đã đưa
(18/09)
(16/09)
(10/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)
(08/09)
(08/09)
(03/09)