Chính trị - Xã hội
 
Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 - 2020 
16/01/2020 
 

Ngày 09/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 64/UBND-VXNV về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân 2019-2020.

Để chủ động ngăn chặn các dịch bệnh có thể xảy ra, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ngành Y tế triển khai quyết liệt các công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020 và thực hiện nghiêm túc Công văn số 1696/TTg-KGVX ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020.

Cán bộ ngành Y tế tỉnh phun xịt hóa chất phòng trừ muỗi tại Khoa nhiễm

Theo đó, Sở Y tế triển khai công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, kịp thời khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài tại cộng đồng; nhất là tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân để hạn chế mức thấp nhất di chứng, tử vong và lây chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh mùa đông – xuân, đặc biệt là công tác nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học, chủ động phối hợp ngành Y tế  tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống dịch bệnh; tổ chức quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, thông báo ngay cho cơ quan y tế để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn lây lan trong trường học.

Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các địa phương để dịch lan rộng kéo dài và xử lý nghiêm các trường hợp cố ý làm ảnh hưởng đến môi trường./.

Xem chi tiết tại đây

NH 
Tin đã đưa
(08/04)
(08/04)
(04/04)
(03/04)
(03/04)
(03/04)
(03/04)
(31/03)
(27/03)
(26/03)