Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Chính thức giảm giá cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng di động từ ngày 01/5 
03/05/2018 
 

Từ ngày 01/5, giá cước kết nối cuộc gọi giữa 2 hai mạng di động sẽ chính thức giảm khi Thông tư 48/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức có hiệu lực.

Như vậy, thay vì mức giá 500 – 550 đồng/phút như quy định hiện nay, cước kết nối cuộc gọi giữa 2 mạng di động dao động từ 400 - 440 đồng/phút.

Cụ thể, về giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa 2 mạng di động, theo quy định tại Thông tư 48, trường hợp gọi đến số thuê bao của nhà mạng Viettel, mạng di động gọi đi phải trả cho Viettel 400 đồng/phút; gọi đến số thuê bao của các nhà mạng MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile, Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu, mạng di động gọi đi phải trả cho các nhà mạng này 440 đồng/phút. Theo quy định hiện hành, giá cước kết nối cuộc gọi của 2 mạng di động được quy định dao động từ 500 - 550 đồng/phút.

Về giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng nội hạt vào mạng di động, Thông tư 48/2017/TT-BTTTT quy định, mạng nội hạt khởi phát cuộc gọi thoại trả mạng di động kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 320 đồng/phút.

Theo đó, các mức giá cước kết nối cuộc gọi được nêu trên đã bao gồm phần giá cước kết nối trả cho doanh nghiệp khi phải kết nối gián tiếp qua mạng đường dài trong nước nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ kết nối cuộc gọi thoại của mạng di động và mạng nội hạt phải thực hiện công khai thông tin về giá, niêm yết giá theo đúng quy định tại Luật Viễn thông, Luật Giá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Thông tư 48/2017/TT-BTTTT sẽ thay thế cho Thông tư 29/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất và Thông tư 33/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa 2 mạng thông tin di động mặt đất.

 (Đính kèm Thông tư  48/2017/TT-BTTTT)                                                             
QTAV 
Tin đã đưa
(10/01)
(09/01)
(08/01)
(08/01)
(27/12)
(26/12)
(24/12)
(24/12)
(21/12)
(17/12)