Chính trị - Xã hội
 
Chính phủ khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia 
13/03/2019 
 

Chiều ngày 12-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức trực tuyến Lễ Khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Tham dự Lễ khai trương có Thủ tướng  Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ở điểm cầu tỉnh ta, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh và đại biểu các Sở ngành, địa phương cùng tham dự.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  khai trương
Trục liên thông văn bản Quốc gia
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu Ninh Thuận
tham dự lễ khai trương


Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, Văn phòng Chính phủ là cơ quan đầu mối được giao nhiệm vụ xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; đây là giải pháp kỹ thuật, công nghệ được triển khai từ Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử; là cơ sở để tiến tới nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu số Quốc gia, được kết nối, liên thông với tất cả các cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành và địa phương trên toàn quốc. Trục liên thông văn bản Quốc gia sẽ giúp tăng năng suất, hiệu quả hoạt động của chính quyền trong việc gửi, nhận các văn bản, qua đó, giảm được chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; tạo môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp... Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương


Phát biểu tại Lễ khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia theo đúng quy định; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm quản lý văn bản nội bộ và triển khai hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ liên thông gửi, nhận văn bản điện tử; bảo đảm tối đa an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không được để lộ, lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước; tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia./.

Thành Hào