Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
HỎA TỐC 
Chỉ thị số 10/CT-UBND về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
16/04/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
NH 
Tin đã đưa
(27/04)
(27/04)
(23/04)
(31/03)
(30/03)
(30/03)
(17/03)
(17/03)
(16/03)
(16/03)