An toàn giao thông
 
Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
05/07/2018 
 

Ngày 25-6-2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Báo Ninh Thuận trân trọng đăng toàn văn Chỉ thị.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 26-9-2007 của Chính phủ và Luật Giao thông đường bộ, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông được nâng cao, từ đó hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, tạo thành nét văn hóa giao thông trong đại đa số người dân; góp phần đáng kể trong việc làm giảm tỷ lệ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm vẫn còn một số tồn tại, bất cập như: Tỷ lệ người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp; tình trạng học sinh phổ thông đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm và các bậc cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy vẫn còn diễn ra thường xuyên; tình trạng kinh doanh, sử dụng mũ bảo hiểm với chất lượng không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia vẫn còn, mũ bảo hiểm giả, mũ không phải là mũ bảo hiểm còn phổ biến và tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước. Để khắc phục những tồn tại, bất cập liên quan đến quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm; nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với người lớn và trẻ em. Đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, trường học và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, các trường học và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trong tỉnh; thông báo các nguy cơ tử vong khi xảy ra tai nạn giao thông do không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đưa ra các biện pháp phòng tránh tai nạn, giáo dục ý thức chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; vận động, hướng dẫn mọi người dân sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy định để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm một cách đối phó, không đúng quy cách; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em, đồng bào khu vực còn khó khăn về kinh tế, vùng sâu, vùng xa. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị; định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

3. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành gương mẫu thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, đặc biệt chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em từ 6 tuổi trở lên.

4. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện, nhất là xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm; hàng tháng, quý thông báo các trường hợp vi phạm đến các trường học trên địa bàn để nhà trường nhắc nhở, giáo dục đối với những học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố điều tra và truy tố trước pháp luật những tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, phân phối mũ bảo hiểm giả (tập trung các vụ việc đã gây hậu quả thiệt hại về tính mạng và sức khỏe cho người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng).

5. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh theo quy định. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc không rõ ràng, ảnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tình trạng để mũ bảo hiểm giả, mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trôi nổi trên thị trường.

6. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mũ bảo hiểm; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh; quản lý chất lượng trong hoạt động kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan khác có liên quan tổ chức việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng mũ bảo hiểm theo quy định.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 6 tuổi trở lên được người lớn chở bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; giáo dục học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trở thành thói quen; phối hợp với Công an tỉnh có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với lứa tuổi học sinh khi vi phạm; yêu cầu nhà trường tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi đưa con em đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

8. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện thống kê đầy đủ và phân tích số liệu về thương tích do không đội mũ bảo hiểm đối với các nạn nhân tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở khám, chữa bệnh; hằng quý báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không phát hành các sản phẩm báo ảnh, truyền hình có hình ảnh mà vô tình cổ vũ đối với hành vi sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, đặc biệt là các phim quảng cáo, phim truyền hình trong đó các nhân vật chính có hành vi đội mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm; kiểm duyệt, kiên quyết không phát hành các sản phẩm truyền thông có các nhân vật chính không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể xã hội các cấp có kế hoạch phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông cùng cấp tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương làm gương trong việc chấp hành nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm cho bản thân và người đi cùng khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết, triệt để tình trạng bày bán mũ bảo hiểm trên các đường giao thông, hè phố, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị trên địa bàn quản lý; căn cứ kế hoạch hành động của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, huy động các lực lượng thực hiện các chiến dịch thống nhất trong toàn tỉnh.

13. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, trường học, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả cho Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định.

Theo Baoninhthuan.com.vn