Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp 
05/11/2019 
 

Nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm trong hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/10/2019 để chấn chỉnh hoạt động các trang thông tin điện tử tổng hợp.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các giải pháp cấp bách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhanh chóng, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, cụ thể:

Từ ngày 01/11/2019, tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho nhóm đối tượng là các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trang thông tin điện tử tổng hợp vi phạm; sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành để phù hợp với thực tiễn công tác quản lý.

Rà soát, thống kê số lượng trang thông tin điện tử tổng hợp đã cấp phép. Nếu trang thông tin điện tử tổng hợp đang hoạt động sử dụng tên trang, tên miền có những từ ngữ có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí như: Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, News, Times, Online, Daily… thì tổ chức, doanh nghiệp sở hữu trang phải thay đổi tên trang, tên miền cho phù hợp.

Các trang thông tin điện tử tổng hợp phải thể hiện đường dẫn để truy cập tin, đường dẫn bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại từ các báo.

Yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí (không chấp nhận thỏa thuận miệng) về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài. Văn bản thỏa thuận trích dẫn nguồn tin phải nộp về cơ quan cấp phép trước ngày 15/11/2019. Sau thời hạn nói trên, nếu trang thông tin tổng hợp nào tổng hợp tin, bài từ nguồn tin không có thỏa thuận bằng văn bản, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không xem xét cấp phép đối với những trang thông tin điện tử tổng hợp có tên miền thuộc địa phương khác, không cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc địa phương tổng hợp thông tin về địa phương khác./.

P.TTBCXB