Kinh tế
 
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án khai thác và chế biến đá xây dựng của Công ty TNHH Hoàng Khang Phan Rang 
09/05/2013 
 

Ngày 08/5/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Hoàng Khang Phan Rang để thực hiện dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với mục tiêu khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm phục vụ các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trong và ngoài tỉnh; diện tích khai thác khoảng 27,7 ha (diện tích cụ thể xác định theo giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh cấp), diện tích nhà máy chế biến khỏang 02 ha; công suất khai thác 300.000 m3 đá nguyên khai/năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng. Thời gian hoạt động dự án 30 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành xây dựng và  đưa vào hoạt động trong vòng 18 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư./.

TP.