Giáo dục
 
Bước chuyển tích cực từ kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2018-2019 
08/01/2020 
 

Nhằm mục đích khảo sát, ghi nhận ý kiến đánh giá, nhận xét cũng như sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ giáo dục công; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và phương pháp giáo dục của nhà trường; đồng thời thông qua việc khảo sát, các cơ quan, đơn vị và các cơ sở giáo dục xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và đảm bảo sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về việc phê duyệt Phương án khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2018-2019.

Từ ngày 16/4/2019 đến 31/5/2019, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát phụ huynh học sinh của 15 trường trung học cơ sở, tiểu học, mẫu giáo, mầm non trên địa bàn 03 huyện, thành phố (huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Phước và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) về chất lượng dịch vụ giáo dục công; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và phương pháp giáo dục của nhà trường dựa trên 05 nhóm tiêu chí: tiếp cận dịch vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị; môi trường giáo dục và hoạt động giáo dục và kết quả của giáo dục.Kết quả khảo sát sự hài lòng đối với 5 nhóm nội dung


Qua kết quả khảo sát hài lòng với 3.755 phiếu, hầu hết 05 nội dung đều đạt tỷ lệ hài lòng trên 90%, tăng bình quân 16,32% so với năm học 2017-2018. Cụ thể, ở nội dung kết quả giáo dục đạt tỷ lệ cao nhất là 95,5%, tăng 14,6%; nội dung hoạt động giáo dục đạt 95,1% (+14,5%); nội dung tiếp cận dịch vụ giáo dục đạt 95,0% (+12,5%); nội dung môi trường giáo dục đạt 94,4% (+13,7%) và nội dung cơ sở vật chất 91,2%(+26,3%).

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công bước đầu phản ánh được thực trạng và chất lượng phục vụ của các cơ sở giáo dục hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cũng như cho thấy sự mong đợi của người dân đối với giáo dục trong thời gian tới, từ đó giúp các cơ sở giáo dục xác định các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục các yếu kém trong giáo hiện nay, nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn trong những năm tới./.

Nguyễn Anh Minh