Giáo dục
 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm việc với lãnh đạo của tỉnh Ninh Thuận về Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 
11/09/2019 
 

Chiều ngày 09/9/2019, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, làm việc với lãnh đạo của tỉnh Ninh Thuận về Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và Đề án xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận giai đoạn 2019-2030.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Đào tạo, Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục Đại học, Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Văn phòng, Ban Quản lý các dự án. Về phía tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận; đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường. Về phía Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh có TS. Trần Đình Lý – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận và GS. TS Nguyễn Hay – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

 Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, làm việc với lãnh đạo của tỉnh Ninh Thuận

 


Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Tỉnh ủy Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chủ trì xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng Đề án xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận giai đoạn 2019-2030. Theo định hướng phát triển, Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh thực chất sáp nhập vào Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận để phát triển Phân hiệu tại Ninh Thuận trở thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo mạnh, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về giáo dục, nông lâm ngư nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao vùng bán khô hạn, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, văn hóa dân tộc thiểu số trong tỉnh mà điển hình là dân tộc Chăm, Raglai tại khu vực miền Trung và cả nước; khi hội đủ các điều kiện sẽ hình thành Trường Đại học Ninh Thuận trong tương lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định mong muốn và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận sẽ phấn đấu hoàn thành công tác sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019 để xây dựng và phát triển Phân hiệu Nông Lâm tại Ninh Thuận ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 03/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIII.

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chụp ảnh lưu niệm cùng với Đoàn Công tác của tỉnh Ninh Thuận


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định chủ trương sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh là nhất quán, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017. Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận nhằm phát triển Phân hiệu tại Ninh Thuận đủ mạnh, có chất lượng, uy tín và có tầm nhìn chiến lược là hình thành trường đại học vùng theo lộ trình trong tương lai. Để hoàn thành mục tiêu này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tập trung hoàn thiện hồ sơ bước một là sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2019. Trên cơ sở đó, tiếp tục bước hai là hoàn thiện Đề án xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Nguyễn Anh Minh