Chính trị - Xã hội
 
Bộ Tư pháp triển khai công tác Tư pháp năm 2021 
23/12/2020 
 

Ngày 23/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu Ninh Thuận có đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia; Hội Công chứng. Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; Cục Trưởng và Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự; Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh tại điểm cầu Ninh Thuận


Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, năm 2020, Bộ, ngành Tư pháp đã tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua 17 luật, nâng số luật, pháp lệnh, nghị quyết do Chính phủ trình và được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua cả nhiệm kỳ 112 văn bản; các bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 968 văn bản trong số hơn 5.300 văn bản của cả nhiệm kỳ; ở cấp tỉnh, cấp huyện có gần 4.200 văn bản đã được ban hành, tính cả nhiệm kỳ là gần 35.000 văn bản.

Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tiếp tục được chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ. Năm 2020, Bộ Tư pháp đã thẩm định 258 dự thảo; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 405 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định 4.162 dự thảo và 983 dự thảo do các phòng tư pháp thẩm định. Tính cả nhiệm kỳ, toàn ngành đã thẩm định trên 42.000 văn bản.

Bộ Tư pháp và hệ thống thi hành án dân sự (THADS) chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc phòng chống tham nhũng, vi phạm trong thi hành án. Các cơ quan THADS đã thi hành được trên 53.000 tỷ đồng (tăng gần 1.000 tỷ đồng so với năm 2019), trong đó có trên 14.000 tỷ đồng từ các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi. Tính chung trong cả nhiệm kỳ 2016-2020, các cơ quan THADS đã thi hành xong trên 2,8 triệu việc (tăng 20,3% so với nhiệm kỳ trước), tương ứng trên 205 nghìn tỷ đồng (tăng 56% so với nhiệm kỳ trước). 

Tại tỉnh Ninh Thuận: Kết quả, năm 2020 toàn tỉnh đã thực hiện 3.028 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cho 234.966 người tham dự; thực hiện 11 cuộc thi, có 9.346 người tham dự; cấp, phát miễn phí 50.015 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện 12.372 lần phát sóng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh xã; 8.259 tin, bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng...; giai đoạn 2016-2020 thực hiện 4.351 cuộc tuyên truyền, biến giáo dục pháp luật, có 282.983 lượt người tham dự; Tổ chức 46 cuộc thi, có 8.290 người tham dự; cấp, phát miễn phí 32.385 tài liệu biến giáo dục pháp luật (trong đó, có 511 tài liệu tiếng dân tộc); 26.298 tờ rơi, cẩm nang, tài liệu tuyên truyền và 900 quạt giấy in nội dung tuyên truyền; thực hiện 9.530 lần phát sóng chương trình biến giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh xã; 4.717 tin, bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tư pháp tỉnh đã góp ý, thẩm định (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 05/11/2020), gồm 361 Văn bản, trong đó: 82 thẩm định, 279 góp ý; cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật: 47 Văn bản. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 05/11/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 09 Nghị quyết quy phạm pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 47/47 Quyết định quy phạm pháp luật, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng khẳng định, trên tinh thần kỷ cương dân chủ, xây dựng pháp luật là nền tảng quan trọng để phát triển đất nước. Năm 2020, dưới tác động của dịch Covid-19, nhiều khó khăn đặt ra cho ngành Tư pháp, nhưng với những nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, ngành đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, ngành Tư pháp cần thực thi nhiệm vụ trên tinh thần “Xem kỹ, soi chặt, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, làm nhiều, hiểu biết kỹ và tham mưu tốt hơn”. Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp cần thường xuyên rà soát để tránh chồng chéo các văn bản pháp luật; không để tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng hệ thống văn bản pháp luật; đổi mới và cải cách mạnh mẽ hơn nữa hệ thống dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà ngành đã đề ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021-2025./.

Huy Hiệu 
Tin đã đưa