Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện vai trò điều phối phát triển Chính phủ điện tử nói chung, thúc đẩy phát triển dịch vụ công trực tuyến nói riêng 
23/03/2020 
 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn kỹ thuật giúp việc triển khai các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đồng bộ, kết nối, chia sẻ. Cụ thể như, Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019  ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”; Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh;…

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có nhiều hành động thiết thực nhằm tuyên truyền, thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tránh tụ tập nơi đông người trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 càng trở nên quan trọng và cấp bách. Ngày 19/03/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 929/BTTTT-THH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đính kèm Công văn số 929/BTTTT-THH.

Thùy Trang