Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí 
09/08/2017 
 

    Nhằm chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng và kéo dài, hạn chế tối đa các trường hợp mắc và tử vong, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2754/BTTTT-TTCS ngày 03/8/2017 về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết.

     Theo đó, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh cần tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dịch bệnh sốt xuất huyết cho người dân, trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nâng cao nhận thức đúng, đầy đủ về sự nguy hiểm của bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhưng đảm bảo không để người dân hoang mang, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhân dân và địa phương. Tăng cường đưa tin nêu gương các cơ quan, đơn vị, tập thể cá nhân và gia đình thực hiện tốt phong trào vệ sinh phòng bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng. Qua đó, huy động các nguồn lực của địa phương hỗ trợ cho các hoạt động phòng-chống dịch bệnh.

BTL