Giáo dục
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 
08/08/2019 
 

Ngày 6/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, Ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các Tỉnh, Thành ủy và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương tham dự.Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận


Năm học 2018-2019 là năm học sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; vừa là năm bản lề, vừa là năm bứt phá để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục (sửa đổi) và tổ chức thực hiện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và tập trung triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành theo Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điểm cầu Ninh Thuận


Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các Ban, Bộ ngành Trung ương, các tỉnh thành phố, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước, năm học vừa qua ngành Giáo dục đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những “nút thắt” trong hoạt động đổi mới giáo dục, tạo hành lang pháp lý để các địa phương, các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp được nâng lên và chuẩn hoá. Chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới được tích cực thực hiện. Chất lượng giáo dục đại học ngày càng được nâng cao. Đã có 6 cơ sở giáo dục đại học và 128 chương trình đào tạo được các tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Việt Nam lần đầu tiên có 2 đại học được vào danh sách 1.000 đại học hàng đầu thế giới là Đại Quốc gia Hà Nội và Đại Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 7 trường đại học được vào danh sách các trường đại học hàng đầu Châu Á;… Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo còn một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ như: Công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp học ở một số địa phương còn bất cập; tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để, đặc biệt là giáo viên mầm non; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu, còn một bộ phận học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống.

Năm học 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục thực hiện theo lộ trình 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra, quyết tâm khắc phục và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về Giáo dục và Đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; đồng thời tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; rà soát sắp xếp các trường Sư phạm, các cơ sở giáo dục đại học; (2) Giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên, chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình GDPT mới; (3) Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý các trường mầm non, phổ thông, đổi mới tự chủ đại học; (4) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu, tăng năng suất lao động và hội nhập quốc tế; (5) Đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ đã biểu dương những nỗ lực của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo. “Mặc dù có nhiều thách thức, khó khăn, nhưng điều đáng mừng là ngành giáo dục đào tạo đã đạt nhiều kết quả tích cực trong năm qua, nhất là việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia nề nếp hơn, khách quan, chất lượng hơn, tạo được niềm tin cho toàn xã hội. Các điểm nhấn thành công của ngành Giáo dục như: đã tạo ra hành lang pháp lý tốt; tỷ lệ phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi đạt 99,98% được thế giới đánh giá cao; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều tăng.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh vai trò to lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong sự phát triển của mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi quốc gia. Lịch sử và kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, không có kỳ tích kinh tế hay bước nhảy vọt nào về xã hội diễn ra mà không gắn với những đột phá về giáo dục đào tạo. Muốn đất nước chuyển biến, ngành và địa phương phát triển một cách bền vững thì Giáo dục và Đào tạo chính là yếu tố quốc sách hàng đầu. Do đó, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục và các địa phương quan tâm đầu tư thích đáng cho lĩnh vực này, khắc phục tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên ở nhiều nơi hiện nay.

Trong các yêu cầu đề ra cho ngành giáo dục, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh đến công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh - sinh viên. “Việc giáo dục đạo đức lối sống là nhiệm vụ quan trọng, ngành giáo dục phải tạo ra sự đổi mới căn bản ngay trong năm học này”, Thủ tướng nói. Xác định đây là công việc liên quan đến các gia đình, nhà trường, toàn xã hội, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị có trách nhiệm cùng nhà trường chung tay giải quyết. Trong đó, ngành giáo dục vẫn đóng vai trò trụ cột của công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(14/07)
(09/07)
(17/06)
(09/06)
(05/06)
(26/05)
(25/05)
(21/05)
(08/05)
(05/05)