Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo toàn diện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
27/07/2020 
 

Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đặc biệt quan tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, cao cả; trọng tâm của hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà nhất là các đơn vị Quân đội trong LLVT tỉnh và các địa phương, góp phần đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân gia đình liệt sĩ và Nhân dân đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Từ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án giai đoạn 2013-2019; năm 2020 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 1237 bằng chương trình hành động và đạt được những kết quả cụ thể: Lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất công tác tìm kiếm, quy tập; hướng dẫn triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; bố trí lực lượng làm nhiệm vụ quy tập, rà soát hoàn thiện danh sách, hồ sơ liệt sĩ, công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Đến nay đã kết luận xong địa bàn cấp huyện và tiến hành lập bản đồ trên 03 huyện (Ninh Hải, Ninh Sơn, Bác Ái); theo dõi, kiểm tra và đôn đốc, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong công tác tiềm kiếm quy tập. Năm 2020 tiếp nhận 15 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức khảo sát 14 vị trí, đào tìm trên 300 mét khối đất, đá và đã quy tập được 10 mộ liệt sĩ.

Với phương châm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ một cách “thận trọng, bài bản, làm đến đâu dứt điểm đến đó, làm có lộ trình, quy trình và đúng tiến độ thời gian đề ra; không làm vội vàng để thiếu cơ sở, thiếu thông tin, thiếu chứng cứ; giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn ngay từ cấp cơ sở”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề ra giải pháp thực hiện. Phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh, bằng nhiều phương tiện truyền thông và hình thức phong phú, liên tục; nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ triển khai; tập trung chủ yếu vào các khu vực có nhiều thông tin về liệt sĩ hy sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.... Quản lý chặt chẽ địa bàn; nhanh chóng triển khai công tác xác minh cụ thể từng vị trí, địa điểm, khu căn cứ kháng chiến; các đơn vị đã tham gia chiến đấu; kết nối các nguồn thông tin từ nhân chứng lịch sử, tư liệu lịch sử, kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; đối chiếu phân tích, rà soát, lập được danh sách liệt sĩ của từng địa phương cấp xã. Làm cơ sở cho công tác tổ chức tìm kiếm quy tập và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao và chính xác.

Mọi thông tin cung cấp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ xin gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận, số 152 đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận; điện thoại: 0259.3511295 hoặc địa chỉ Website: banchinhsachninhthuan@gmail.com

Thanh Tùng – BCHQS tỉnh