Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
23/11/2018 
 

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, cao cả; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà nhất là các đơn vị Quân đội trong LLVT tỉnh và các địa phương, góp phần đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân gia đình liệt sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Từ những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Bên cạnh việc quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã đặc biệt quan tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

           Từ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2013-2015; giai đoạn 2016-2018 đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 1237 bằng chương trình hành động và đạt được những kết quả cụ thể trên các mặt: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất công tác tìm kiếm, quy tập; hướng dẫn triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; bố trí lực lượng làm nhiệm vụ quy tập, rà soát hoàn thiện danh sách, hồ sơ liệt sĩ, công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ; theo dõi, kiểm tra và đôn đốc, giải quyết vướng mắc, khó khăn. Từ năm 2016 đến nay đã tiếp nhận 156 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tổ chức khảo sát, đào tìm 117 vị trí, trên 3000m3 đất,đá  và đã quy tập được 59 mộ liệt sĩ. Với phương châm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ một cách “thận trọng, bài bản, làm đến đâu dứt điểm đến đó, làm có lộ trình, quy trình và đúng tiến độ thời gian đề ra”;

Bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua trong công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thì vẫn còn những hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công tác thông tin, tuyên truyền ở địa phương, cơ sở chưa sâu rộng và thường xuyên; chưa sát với thực tiễn từng đơn vị; Tiến độ, chất lượng rà soát, hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ còn châm, thiếu thông tin về liệt sĩ...

Để khắc phục những hạn chế nói trên, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đề ra giải pháp trong thời gian tới là phải  đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh, bằng nhiều phương tiện truyền thông và hình thức phong phú, liên tục; nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ triển khai; tập trung chủ yếu vào các khu vực có nhiều thông tin về liệt sĩ hy sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người...  Quản lý chặt chẽ địa bàn; nhanh chóng triển khai công tác xác minh cụ thể từng vị trí, địa điểm, khu căn cứ kháng chiến; các đơn vị tham gia chiến đấu; kết nối các nguồn thông tin từ nhân chứng lịch sử, tư liệu lịch sử, kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; đối chiếu phân tách, rà soát, lập danh sách liệt sĩ tập trung ở cấp cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân và cả hệ thống chính trị. Đó cũng chính là điều kiện làm cơ sở cho công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao và chính xác. Mọi thông tin cung cấp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ xin được gửi về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận, số 152 đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận; điện thoại: 0259.3511295 hoặc địa chỉ Wed: banchinhsachninhthuan@gmail.com./.


 

Tiếp nhận hài cốt liệt sĩ  Trần Ngọc Bích do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định bàn giao


 

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ Trần Ngọc Bích

Thanh Tùng - Bộ CHQS tỉnh