Chính trị - Xã hội
 
Bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
09/07/2018 
 

Sau 02 ngày rưỡi làm việc với tinh thần nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X đã bế mạc.

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa X biểu quyết thông qua nghị quyết


Tại phiên bế mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm: Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết quy định thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu và thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Nghị quyết quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu; Nghị quyết quy định tặng thưởng đối với Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”; Nghị quyết giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; Nghị quyết thống nhất các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2018; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc kỳ họp


Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và các Sở, ngành đã phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp chất lượng, hiệu quả đúng pháp luật, góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: những nghị quyết thông qua tại kỳ họp này có nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo, đồng thời liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân trong tỉnh; do đó trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh sơm đi vào thực tiễn đời sống xã hội.


Sau kỳ họp, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tích cực chủ động hơn nữa trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND và các cơ quan liên quan. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra./.

Quỳnh Trang