Chính trị - Xã hội
 
Bế mạc kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 
11/12/2019 
 

Sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần nghiêm túc, tích cực, đầy trách nhiệm, sáng ngày 11/12/2019, Kỳ họp thứ mười một, kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 đã bế mạc.

Tại kỳ họp, với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; trước yêu cầu phát triển của tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt tích cực và những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020. Ngoài việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, HĐND tỉnh còn nghe Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm những vấn đề liên quan mà đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm và ý kiến, kiến. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian để đại biểu thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường đối với các báo cáo đánh gia thực hiện kinh tế - xã hội; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở và kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.Các đại biểu HĐND tỉnh khóa X biểu quyết thông qua Nghị quyết


Tại phiên bế mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết nghị thông qua 21 Nghị quyết trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.Đ/c Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc kỳ họp


Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các Đại biểu HĐND tỉnh trong việc thảo luận đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh: những Nghị quyết thông qua tại kỳ họp này là những nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng thời liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân trong tỉnh. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Ngoài ra, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp này, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để báo cáo, phân tích đánh giá phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND và các cơ quan liên quan hữu quan. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các Nghị quyết đã đề ra.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, có giải pháp bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân với Thường trực, các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp; đồng thời cảm ơn đồng bào cử tri tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần cho thành công của kỳ họp./.

        Danh sách các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X:
        (1) Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; (2) Phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2020; (3) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; (4) Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; (5) Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (6) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình đường đôi thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam) tỉnh Ninh Thuận; (7) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu tỉnh Ninh Thuận; (8) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh, hạng mục: Xây dựng mới khoa Nội tổng hợp; (9) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; (10) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; (11) Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; (12) Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (13) Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020; (14) Bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (15) Phê duyệt Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (16) Giao biên chế công chức năm 2020; Phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp năm 2020; Phê duyệt biên chế các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh năm 2020; (17) Bãi bỏ Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (18) Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (19) Kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (20) Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020”; (21) Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020, HĐND tỉnh khóa X  kỳ 2016-2021.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(22/07)