Chính trị - Xã hội
 
Bế mạc kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 
16/07/2020 
 

Sau hai ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, tích cực, đầy trách nhiệm, chiều ngày 15/7/2020, Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, với trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân và trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt tích cực và những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. HĐND tỉnh cũng đã lưu ý, nhấn mạnh đến những hạn chế, những nguyên nhân và khuyết điểm dẫn đến những hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ, các mục tiêu và nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra từ đầu năm trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; đây là những vấn đề hạn chế có tính chất, có mặt lâu dài, có mặt trước mắt. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thống nhất đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng lòng, chung tay vượt qua những khó khăn, thách thức, để từ đó đã đạt được những kết quả khả quan, trong đó kinh tế tăng trưởng khá cao (8,46%); các thế mạnh, các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt là sản xuất công nghiệp tăng gấp đôi so với thời kỳ trước; thu ngân sách và tốc độ đầu tư đã đạt được theo yêu cầu, nhiệm vụ kế hoạch và có mặt tăng cao hơn đáp ứng được yêu cầu cho việc chi tiêu, cũng như là cho đầu tư phát triển, cho các mặt thực hiện chính sách quan trọng. Các chính sách an sinh xã hội cũng kịp thời triển khai, đáp ứng được yêu cầu và được nhân dân đánh giá cao trong thời điểm thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid, khắc phục các hậu quả của hạn hán; thực hiện được mục tiêu giảm thiểu tác động, tác hại của hạn hán và dịch bệnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng an ninh được bảo đảm góp phần cho việc giữ vững được ổn định và phát triển kinh tế; ổn định xã hội và cải thiện, bền vững đời sống của nhân dân.

Ngoài việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020, HĐND tỉnh còn nghe Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo làm rõ thêm những vấn đề liên quan mà đại biểu, cử tri, Nhân dân quan tâm; đã thảo luận, quyết nghị thông qua 25 nghị quyết, trong đó có 21 nghị quyết trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh và 04 nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ.Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết


Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các Đại biểu HĐND tỉnh trong việc thảo luận đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp. Với những thành tích kết quả đạt được nêu trên, cùng với nhận định, từ nay đến cuối năm 2020, bên cạnh những thuận lợi, tình hình khó khăn, thách thức vẫn tiếp tục tác động đến các mặt triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là tình hình hạn hán, mưa lũ 6 tháng cuối năm và tình hình dịch bệnh Covid tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động xấu, tiêu cực đến hoạt động sản xuất doanh nghiệp; đó là những tác động bất lợi đến những kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh từ đây đến 6 tháng cuối năm; đồng chí đề nghị UBND các cấp, các ngành tiếp tục triển khai với tinh thần quyết tâm cao nhất để thực hiện tốt nhất các nghị quyết, chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong năm 2020 để góp phần thiết thực, góp phần cho sự thành công đại hội thi đua các cấp; đặc biệt là đại hội đảng các cấp trong nhiệm kỳ 2020-2025.Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc kỳ họp


Đối với những Nghị quyết thông qua tại kỳ họp này, đồng chí nhấn mạnh: đây là những nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân trong tỉnh. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống. Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để báo cáo, phản ánh, kiến nghị kịp thời với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện tốt hơn. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và Nhân dân.

Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, tăng cường năng lực dự báo, phân tích sát đúng tình hình, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đồng chí nhất trí với các đề nghị giải pháp do UBND tỉnh đề xuất và đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung cần lưu ý như: Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, trong 6 tháng cuối năm, nhất là tuyên truyền tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền sâu kỹ về tình hình và các biện pháp phòng, chống và tạo sự đồng thuận trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước để thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội thi đua yêu nước của tỉnh, đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp vừa phòng, chống khắc phục hạn; đồng thời rà soát bổ sung kịp thời các kế hoạch, các phương án mang tính chủ động để phòng chống lụt bão. Đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục một cách có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020;….  

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh với Thường trực, các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp; đồng thời cảm ơn đồng bào cử tri tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần cho thành công của kỳ họp./.

Danh sách 21 Nghị quyết trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa X:

    (1) Quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (2) Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 23-8-2016 của HĐND tỉnh thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (3) Quy định một số chi thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (4) Sáp nhập các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (5) Quy định giá khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (6) Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025; (7) Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12-7-2018 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; (8) Quy định thời gian hưởng, mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (9) Quy định mức chi hỗ trợ cho công tác hỗ trợ nạn nhân, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ – CP ngày 11-1-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người; (10) Bổ sung, điều chỉnh danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; (11) bổ sung, điều chỉnh danh mục các công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh; (12) điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020; (13) chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm huấn luyện dự bị động viên thuộc trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; (14) Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần; (15) Chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo và sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh (hạng mục: Khoa cấp cứu – cận lâm sàng và Khoa phổi); (16)  chủ trương đầu tư dự án Nhà vòm bảo vệ và bể bơi phòng chống đuối nước cho học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; (17) chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà tàng thư Công an tỉnh Ninh Thuận; (18) chủ trương đầu tư dự án Kênh chuyển nước Tân Giang – Sông Biêu, huyện Thuận Nam; (19) điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái; (20) Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; (21) Kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(05/08)
(05/08)
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)