Chính trị - Xã hội
 
Bế mạc kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 
10/07/2019 
 

Sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần nghiêm túc, tích cực, đầy trách nhiệm, sáng ngày 10/7/2019, Kỳ họp thứ mười, kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 đã bế mạc.

Tại kỳ họp, với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; trước yêu cầu phát triển của tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt tích cực và những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Ngoài việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, HĐND tỉnh còn nghe Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo làm rõ thêm những vấn đề liên quan mà đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm và ý kiến, kiến. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian để tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh.Các đại biểu HĐND tỉnh khóa X biểu quyết thông qua Nghị quyết


Tại phiên bế mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết nghị thông qua 26 Nghị quyết trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc kỳ họp


Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các Đại biểu HĐND tỉnh trong việc thảo luận đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh: những Nghị quyết thông qua tại kỳ họp này là những nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng thời liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân trong tỉnh. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Ngoài ra, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp này, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để báo cáo, phân tích đánh giá phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND và các cơ quan liên quan hữu quan. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các Nghị quyết đã đề ra.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, có giải pháp bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở HĐND tỉnh đã ra nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn; yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND, các thành viên UBND tỉnh thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân với Thường trực, các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp; đồng thời cảm ơn đồng bào cử tri tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần cho thành công của kỳ họp./.

Danh sách các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X

(1) Phân định các nhiệm vụ chi và mức chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; (2) Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (3) Quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; (4) Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh; (5) Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận; (6) Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh; (7) Quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho các lực lượng tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; (8) Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước trên địa bàn tỉnh; (9) Điều chỉnh, bổ sung và hủy bỏ danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh; (10) Điều chỉnh, bổ sung và hủy bỏ danh mục, công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; (11) Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; (12) Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định  mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận; (13) Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh; (14) Bãi bỏ Nghị quyết số 24/2001/NQ-HĐND ngày 09/02/2001 về việc ban hành bản quy định, định hướng một số nội dung cơ bản trong việc xây dựng và thực hiện hướng ước, quy ước cộng đồng dân cư ở cơ sở; (15) Quy định mức đóng góp các khoản chi phí cai nghiện; mức đảm bảo và mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh; (16) Quy định nội dung, mức chi đặc thù bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; (17) Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (18) Phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; (19) Hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2024; (20)Quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (21) Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh; (22) Thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu, tỉnh Ninh Thuận; (23) Thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư và phương án sử dụng vốn vay và hoàn trả vốn vay ODA của Chính phủ Đức thực hiện dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam – Dự án KfW9" (giai đoạn 1) tỉnh Ninh Thuận; (24) Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; (25) Về giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 -2018 trên địa bàn tỉnh; (26) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(11/10)
(11/10)
(11/10)
(11/10)
(11/10)
(10/10)
(09/10)
(08/10)
(08/10)
(07/10)